"It takes a village to raise a child"

Alcohol- en drugspreventie in de community

Achterberg gemeente Renen

In Achterberg is een werkgroep actief, die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende kerken, sportverenigingen, dorpsbelang, politie, basisschool en jongerenwerk.

De werkgroep organiseert voorlichtingen, zorgt voor publicaties en leden van de werkgroep praten met jongeren die risico’s lopen met overmatig alcoholgebruik.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Luuk Miedema
preventie@luukmiedema.nl
06 58 82 24 37

Anne Jan Odinga
info@jeugdaanz.nl
06 44 97 89 47