"It takes a village to raise a child"

Alcohol- en drugspreventie in de community

Samen alcohol- en drugsgebruik terugdringen

Jongeren gebruiken drugs meestal samen met vrienden. Alcoholgebruik maakt vaak deel uit van het gezinsleven, sportactiviteiten en dorpsfeesten. Velen gebruiken, een deel komt er mee in de problemen.

Samen optrekken is een probaat middel om alcohol- en drugsgebruik terug te dringen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een methode uitgewerkt die heet “Alcohol- en drugspreventie in the community.

De methode wordt op dit moment toegepast in de gemeenten Ede, Rhenen en Nijkerk.

Wilt u meer weten?

  It takes a village to raise child

  In de dorpen zelf spelen ouders, kerken, sportverenigingen en basisscholen een belangrijke rol. Zij kennen het dorp van binnenuit.

  Inwoners weten het best wat er in hun dorp speelt, zij weten ook het best wie de drijvende krachten zijn, ze weten ook hoe mensen moeten worden aangesproken. Dus is het belangrijk om te zorgen dat zij het preventiewerk besturen.

  Individuele ouders hebben het vaak moeilijk als ze hun kinderen willen leren om tegen de groepsnorm in te roeien. Als ouders zich met elkaar verbinden, is de kans op succes veel groter.

  De methode in het kort

  Een werkgroep van vertegenwoordigers van sportverenigingen, scholen, politie, kerken, ouders en jongerenwerk bespreekt samen met een preventiewerker wat er in het dorp nodig is om het drugsgebruik terug te dringen.

  Er zijn tientallen oplossingen mogelijk zoals voorlichtingen voor ouders en jongeren, maar ook het maken van gerichte publicaties en in gesprek gaan met jongeren die in de problemen dreigen te komen.

  De werkgroep gebruikt lokale kennis, lokale feiten, lokale autoriteit en herkenning als belangrijkste wapens.

  Deze methode wordt momenteel toegepast in de gemeentes

  Ede, Renen en Nijkerk

  In samenwerking met

  Kennisinstelling

  Gemeente Ede - alcoholendrugsede.nl
  Gemeente Renen - Achterveld werkgroep Alcohol- en drugspreventie
  Windesheim - Kennisinstelling voor hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen

  In samenwerking met